Thứ Sáu tuần thánh

tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế

 

Thứ Sáu tuần thánh tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.


Thứ Sáu tuần thánh tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.


Huế (VietCatholic News 14-04-2017) - Thứ Sáu Tuần Thánh 14 tháng 4 năm 2017, Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và đi Ðàng Thánh Giá ngoài trời.

Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là tưởng niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà còn đánh dấu cùng đích của Lòng Thương xót của Chúa, tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Ðức Kitô đã thể hiện tình yêu bằng cái chết khổ nhục trên thập giá để cho muôn người được sống và sống dồi dào.

Hôm nay, ngôi Nhà thờ Phủ Cam rộng lớn vẫn không đủ chỗ, ngoài hiên và sân nhà thờ cũng kín người. Ðiều này nói lên được Ðức Tin của cộng đoàn, cho dù phải vật lộn với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn tìm đến với Chúa. Chia sẻ với Chúa và cùng đi với Ngài qua những chặng đường thập giá mà Ngài đã đi qua.

Mặc dù không có Thánh lễ, nhưng nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu rất sốt sắng. Sau bài Thương khó là 10 lời nguyện mà vị Chủ sự dâng lên để cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho quê hương đất nước, cho nền hòa bình thế giới, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho những người đang phải chịu đau khổ và cho tất cả mọi thành phần trong xã hội để mọi người đều nhận biết Lòng Thương xót của Chúa.

Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Văn Tuyến cùng với hai Cha Phó chủ sự Nghi thức Suy tôn Thánh giá và kiệu Thánh giá từ cuối Nhà thờ tiến lên Cung Thánh và hôn kính Thánh giá.

Sau phần Tưởng niệm cuộc Thương khó và suy tôn Thánh giá, Cộng đoàn tiến ra sân, hướng về những chặng đàng Thánh giá mà Chúa Giêsu đã đi qua. Giới Trẻ và Thiếu nhi Thánh thể là những thành phần được Cha Quản xứ đặc biệt quan tâm, như Ngài nói: đó là những nòng cốt của Giáo xứ Chính tòa trong tương lai. Chính vì vậy Giới Trẻ và Thiếu nhi Thánh thể ưu tiên làm hàng rào danh dự của 14 chặng đàng Thánh giá. Mỗi chặng đàng Thánh giá lại do một ban nghành hay đoàn thể phụ trách.

Hai cha Phó thay phiên nhau vác thánh giá qua các chặng, ban xướng kinh suy gẫm mỗi chặng đàng thánh giá, cộng đoàn cùng hòa nhịp trong lời kinh. Sau mỗi suy gẫm, ca đoàn hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa.

Kết thúc chặng đang Thánh giá dù trời đã khuya, nhưng mọi người vẫn như cảm nhận được một sức sống mãnh liệt mà Chúa đã ban cho sau khi đồng hành với Ngài từ vườn cây dầu đến đồi Can vê.

 

Trương Trí

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page