Tòa Giám Mục Ðà Lạt thông báo

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

tân Giám Mục Phó giáo phận Ðà Lạt

 

Tòa Giám Mục Ðà Lạt thông báo Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám Mục Phó giáo phận Ðà Lạt.


Tòa Giám Mục Ðà Lạt thông báo Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh làm tân Giám Mục Phó giáo phận Ðà Lạt.


Ðà Lạt (GP Ðà Lạt 8-04-2017) - Tòa Giám Mục Ðà Lạt thông báo Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh làm tân Giám Mục Phó với quyền kế vị giáo phận Ðà Lạt với nội dung như sau:

 

Tòa Giám Mục Ðà Lạt

9 Nguyễn Thái Học Ðà Lạt - Lâm Ðồng

 

Thông Báo

 

Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Hội Thánh, Tòa Giám mục Ðà Lạt vui mừng thông báo: vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Bảy ngày 08 tháng 4 năm 2017, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm

Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, linh mục giáo phận Ðà Lạt

làm Giám Mục Phó Giáo Phận Ðà Lạt

 

Tiểu sử Ðức Giám mục tân cử Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

- Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, được Cha GRANNEC, MEP ban bí tích Thánh Tẩy ngày 13 tháng 8 năm 1955 tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/9/1955).

- Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005); Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Ðức, giáo phận Phát Diệm; hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Ðà Lạt và Dòng Thánh Phaolô Ðà Nẵng. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, tổng giáo phận Sàigòn.

- 1966-1973 : Tiểu Chủng viện Simon Hòa Ðà Lạt.

- 1973-1980 : Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Ðà Lạt.

- 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Ðà Lạt.

- 29/5/1994 : Ðược Ðức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

- 1994-2003 : Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt.

- 2003-2009 : Du học tại Rôma về Giáo luật tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana.

- Từ 2009 : Ðại diện Tư pháp giáo phận Ðà Lạt.

- 18/11/2016: được Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến cùng các giám mục tham dự khóa học ba ngày tại Toà Thượng Thẩm Rota ở Roma.

Chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Ðức Giám mục tân cử. Ngày lễ Truyền Chức Giám mục sẽ được thông báo sau.

 

Ðà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2017

Văn Phòng TGM Ðà Lạt

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page