Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

Tân Giám Mục Phó Ðàlạt

 

Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Ðàlạt.


Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Ðàlạt.


Vatican (SD 8-04-2017) - Ngày 8 tháng 4 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Ðà Lạt.

Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh năm nay 62 tuổi, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, theo học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Ðà Lạt từ năm 1966 đến 1973, rồi học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô 10 Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1994 thuộc giáo phận Ðà Lạt.

Sau 9 năm làm cha phó tại xứ Tân Hóa, Bảo Lọc, Cha Nguyễn Văn Mạnh du học Roma từ 2003 đến 2009 và đậu tiến sĩ giáo luật tại Giáo Hoàng Ðại học Urbaniana của Bộ truyền giáo. Trở về nước năm 2009, cha Ðaminh Mạnh làm Ðại diện tư pháp tại giáo phận Ðà Lạt.

Giáo phận này hiện có 377,500 tín hữu Công Giáo trên tổng số gần 1 triệu 250 ngàn dân cư, với 96 giáo xứ, 290 linh mục (166 triều và 124 dòng), 275 tu huynh và 932 nữ tu. Ngoài ra, giáo phận có 76 đại chủng sinh.

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh phụ giúp Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương, 72 tuổi, và đương nhiên kế nhiệm ngài khi giáo phận trống tòa. (SD 8-4-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page