Phái đoàn

Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế

thăm Học viện Công giáo Việt Nam

 

Phái đoàn Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế thăm Học viện Công giáo Việt Nam.


Phái đoàn Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế thăm Học viện Công giáo Việt Nam


Sàigòn (WHÐ 10-03-2017) - Thứ Sáu 3 tháng 3 năm 2017, Giáo sư Francois Mabille, Tổng Thư ký Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) và Cô Monserrat Alom, Trưởng ban Dự Án của Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU), đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN). Ngay buổi sáng khi vừa đến Việt Nam, Giáo sư Tổng Thư ký và vị Trưởng ban Dự Án của Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) đã thăm Cơ sở của Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) và buổi chiều có cuộc gặp gỡ chân thành và cởi mở với Ðức cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Ðức cha Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Ðỗ Mạnh Hùng (ngài là chỗ quen biết phái đoàn do Cha Trưởng khoa Thần học Học viện Công giáo Paris giới thiệu) và cha Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN). Chuyến thăm đã mở ra viễn tượng tích cực cho Học viện.

Giáo sư Mabille cho biết mục đích của chuyến thăm là để Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) hiểu thêm tình hình Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN): những khó khăn và những nhu cầu cụ thể; đồng thời Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) tìm cách hỗ trợ cho Học viện trong giai đoạn khởi đầu còn nhiều khó khăn. Ðức cha Viện trưởng đã trình những nét chính yếu về Học viện: Sơ lược lịch sử hình thành Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN), mục đích hoạt động của Học viện, chương trình, các chuyên ngành, việc tuyển sinh, ban giáo sư và các hoạt động khác. Các Ðức cha cũng trình bày những khó khăn của Học viện hiện nay trong dự án lập thư viện ebooks và Chương trình Anh ngữ, đào tạo thường huấn cho các giáo sư... Theo Giáo sư Mabille, Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) sẽ có những giúp đỡ cụ thể cho Học viện về giáo viên giảng dạy ngôn ngữ, bước đầu là bộ môn tiếng Anh và sách cho thư viện online, cũng như giúp thực hiện các nghiên cứu khoa học phục vụ cho mục vụ giáo dục và giới trẻ...

Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) là tổ chức hiện có hơn 221 thành viên bao gồm đại học và học viện Công giáo trên toàn thế giới và là một Hiệp hội các Ðại học Công giáo lâu đời nhất. Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) được thành lập vào năm 1924, được Toà Thánh chuẩn nhận vào năm 1949. Liên hiệp Ðại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức giáo dục Ðại học Công giáo, nghiên cứu và hành động cho sự phát triển tri thức, xây dựng xã hội và con người toàn diện, được Liên Hiệp Quốc công nhận như tổ chức Quốc tế Phi Chính phủ vào năm 1952.

 

Sr. Hồng Sáng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page