Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh giác

trước hiện tượng chà đạp nhân quyền

 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh giác trước hiện tượng chà đạp nhân quyền.

Genève, Thụy Sĩ (ANSA 27-02-2017; Vat. 7-03-2017) - Ngày thứ hai 27 tháng 02 năm 2017 trong diễn văn khai mạc phiên nhóm của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève Thụy Sĩ, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã cảnh giác trước hiện tượng chà đạp nhân quyền đang là một chứng bệnh lan tràn khắp thế giới.

Ðề cập đến nạn khủng bố lộng hành chủ nghĩa cực đoan và kỳ thị các chủng tộc thiểu số, ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng "Thế giới đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó đoán trước được hơn. Chủ thuyết dân túy và cực đoan đi song đôi và trợ lực cho nhau hơn, trong khi các tâm tình kỳ thị, bài người nước ngoài hay bài do thái, chống hồi giáo hay các hình thức bất bao dung khác ngày càng gia tăng".

Ông kêu gọi: "Chúng ta phải nỗ lực bảo vệ nhân quyền nhiều hơn nữa, nhát là quyền của người di dân tỵ nạn, của phụ nữ trẻ em, của các ký giả cùng với các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa".

(ANSA 27.02.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page