Năm 2015 của Tòa Thánh

năm bị thiếu hụt 12 triệu 400 ngàn Euro

 

Năm 2015 của Tòa Thánh năm bị thiếu hụt 12 triệu 400 ngàn Euro.

Vatican SD 4-03-2017) - Kết toán chi thu của Tòa Thánh trong năm 2015 bị thiếu hụt 12.4 triệu Euro, tức là giảm được hơn 1 nửa so với số thiếu hụt 25.8 triệu Euro trong năm 2014 trước đó.

Năm 2013, Tòa Thánh bị thiếu hụt 24.4 triệu Euro.

Thông cáo do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm 4 tháng 3 năm 2017 cho biết số thu của Tòa thánh đến từ việc đầu tư và có 24 triệu Euro do các giáo phận và dòng tu đóng góp theo khoản giáo luật số 1271. Ngoài ra có 50 triệu Euro do Viện Giáo Vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican đóng góp.

Giống như những năm trước đây, phần lớn số chi của Tòa Thánh là để trả lương cho các nhân viên.

Ngoài ra, trong năm 2015, kết toán chi thu của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican dư được gần 60 triệu Euro (59.9), phần lớn từ Bảo tàng viện Vatican.

Kết toán chi thu của Tòa Thánh nay bắt đầu được thực hiện theo các nguyên tắc kế toán quốc tế, và cần vài năm nữa để hoàn thành tiến trình, với điểm lợi là chất lượng được cải tiến và minh bạch hơn trong việc thông tin tài chánh và gia tăng sự nghiêm túc trong thủ tục phúc trình và kiểm soát tài chánh. (SD 4-3-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page