Thánh lễ cầu nguyện cho

Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

và nghi thức tẩm liệm và phát tang

do Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ chủ sự

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống và nghi thức tẩm liệm và phát tang do Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ chủ sự.


Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống và nghi thức tẩm liệm và phát tang do Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ chủ sự.


Phan Thiết (GP Phan Thiết 1-03-2017) - Vào lúc 14g00 giờ chiều ngày 1 tháng 3 năm 2017, thi hài Ðức Cha Giuse đã được đưa về đến Tòa Giám Mục giáo phận.

Ðến 18g 45', Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ, nguyên Giám Mục Giáo phận Phú Cường đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Cùng đồng tế với ngài trong thánh lễ có Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục phó Giáo phận Bà Rịa và 25 linh mục trong và ngoài giáo phận. Rất đông tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, bà con thân nhân của Ðức cha và giáo dân cùng tham dự.

Liền ngay sau thánh lễ là nghi thức tẩm liệm do Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành. Mọi người hiện diện ngậm ngùi để tang đọc kinh nguyện cầu mong Chúa sớm dẫn đưa ngài vào vui hưởng ánh sáng vinh quang muôn đời.

Thi hài của Ðức Cha Giuse được quàn tại Tòa Giám Mục ngày thứ năm 2 tháng 3 và thứ sáu 3 tháng 3 năm 2017, đến sáng thứ bảy 4 tháng 3 năm 2017 sẽ di quan từ Tòa Giám mục đến Nhà thờ Chính Tòa. Cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện của các Giáo hạt, Giáo xứ và các Hội Dòng, Ðoàn thể được tổ chức trong 4 ngày.

Thánh lễ an táng Ðức Cha Giuse sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Hai ngày 06 tháng 03 năm 2017, tại Nhà thờ Chính Tòa, do Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ tế.

 

Ban truyền thông giáo phận

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page