Cáo Phó:

Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

đã được về cùng Chúa

 

Cáo Phó: Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã được về cùng Chúa.

Phan Thiết (GP Phan Thiết 1-03-2017) - Tòa Giám Mục Phan Thiết trân trọng Kính Báo Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan thiết, đã được về cùng Chúa lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Sài Gòn:

 

Cáo Phó

Trong Niềm Tin Yêu Vào Ðức Kitô Phục Sinh

Giáo Phận Phan Thiết Trân Trọng Kính Báo:

Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan thiết,

đã được về cùng Chúa lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Sài Gòn.

Hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục.

 

Tiểu Sử Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết

Bút hiệu: Thông Vi Vu

"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14)

 

- Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình.

- Năm 1964: học tiểu chủng viện Long Xuyên.

- Năm 1971: học Ðại học Văn Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân triết.

- Năm 1973 -1974: tu học tại tiểu Chủng Viện thánh Giuse, Sài Gòn.

- năm 1975: học tại đại Chủng Viện thánh Giuse, Sài Gòn.

26-10-1985: Thụ phong Linh mục, do Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

1985-1992 : Phụ tá giáo xứ Tân Mỹ, Hóc Môn, Sài Gòn.

1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn, Sài Gòn.

1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

1993-1998 : Du học tại Paris - Pháp, đậu văn bằng Thạc sĩ Thần học.

1998-2001 : Giáo sư tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

14-07-2001: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, hiệu tòa Tortiboli.

17-08-2001: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Sàigòn. Chủ phong: Ðức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn; phụ phong: Ðức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần và Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

25-07-2009: Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

03-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

01-3-2017: Về an nghỉ trong Chúa.

Trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam:

- Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Văn Hóa, trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, liên tục trong 6 nhiệm kỳ: từ nhiệm kỳ VIII (2001-2004) đến nhiệm kỳ XIII (2016-2019).

Chương trình dâng Thánh Lễ và Cầu Nguyện:

- Thánh lễ tẩm liệm và phát tang: Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ chủ tế, lúc 19g00, ngày 01-03-2017.

Trong các ngày kính viếng:

+ Tại Tòa Giám Mục Phan Thiết:

- Thứ Năm (02-3-2017)

7g00 Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ và Ðức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

09g00 Giáo hạt Phan Thiết

15g00 Giáo hạt Bắc Tuy

Từ 19g00 Giáo xứ Thanh Hải (Trực đêm)

- Thứ Sáu (03-3-2017)

09g00 Giáo hạt Hàm Thuận Nam

15g00 Giáo hạt Hàm Tân

Từ 19g00 Gx. Vinh Phú và Gx. Vinh Thủy (Trực đêm)

21g00 Nhóm nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn (Tâm sự với Ðức Cha Giuse)

+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết:

- Di quan từ Tòa Giám mục đến Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 7g00, thứ Bảy ngày 04-3-2017.

- Thứ Bảy (04-3-2017)

09g00 Giáo hạt Ðức Tánh

15g00 Ðan Viện Xitô Châu Thủy

Từ 19g00 Gx. Kim Ngọc và Gx. Thánh Mẫu (Trực đêm)

- Chúa Nhật (05-3-2017)

9g00 Liên Tu Sĩ Giáo phận Phan Thiết

15g00 Chủng viện St. Nicôla

Từ 19g00 Gx. An Bình và Gx. Ðức Thắng (Trực đêm)

Thánh lễ An táng:

- Thời gian: lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017

- Ðịa điểm: tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.

- Chủ tế: Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

- Giảng lễ: Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

- Nghi thức phó dâng và từ biệt: Ðức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.

- Tại phần mộ: Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.

 

Tòa Giám Mục Phan Thiết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page