Tình trạng sức khỏe

của Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

 

Tình trạng sức khỏe của Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.


Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.


Phan Thiết (GP Phan Thiết 28-02-2017) - Ngày 28 tháng 2 năm 2017, Tòa Giám Mục Phan Thiết thông báo về Tình trạng sức khỏe của Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, gởi đến quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phan Thiết với nội dung như sau:

 

Tòa Giám Mục Phan Thiết

422 Trần Hưng Ðạo, Thị Xã Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

ÐT: +84 (0) 62.381 9560 / 387 6996 Fax: +84 (0) 62.381 9389

 

Thông Báo

V/v: Tình trạng sức khỏe của Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.

 

Kính gởi quý Cha,

Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh

Và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phan Thiết,

Thưa quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa,

Trong những ngày qua, Ðức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chúng ta lâm bệnh nặng và sức khỏe của ngài bị giảm sút rất nhiều.

Sau khi theo dõi thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của Ðức Cha, chúng con xin được thông báo đến quý Cha và cộng đoàn dân Chúa: Hiện tại, Ðức Cha đang được chăm sóc đặc biệt và điều trị cấp cứu tích cực tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn, bởi vì phổi của ngài đang bị một loại vi-rút hủy hoại rất nhanh.

Chính vì vậy, với tấm lòng yêu mến và hiệp thông sâu sắc đối với vị Cha chung của Giáo phận, chúng con tha thiết kính xin quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chủng Sinh và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa, hiệp ý gia tăng lời cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse và dâng những hy sinh nhỏ mọn trong khả năng của mình, để xin Chúa ban ơn nâng đỡ và them sức mạnh cho Ðức Cha.

 

Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

Văn phòng TGM/PT

(Ấn ký)

Lm G. Vianney Dương Nguyên Kha

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page