Giáo sư Mathijs Laberights

Của Ðại Học Công Giáo Leuven

thăm Học viện Công Giáo Việt Nam

 

Giáo sư Mathijs Laberights, Trưởng khoa Thần Học và Nghiên Cứu Tôn Giáo thuộc Ðại học Katholieke Universiteit Leuven - Vương quốc Bỉ, thăm Học viện Công Giáo Việt Nam.


Giáo sư Mathijs Laberights, Trưởng khoa Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Ðại học Công giáo Leuven - Katholieke Universiteit Leuven, đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam


Sàigòn (WHÐ 23-02-2017) - Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2017, Giáo sư Mathijs Laberights, Trưởng khoa Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Ðại học Công giáo Leuven - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Vương Quốc Bỉ, đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN). Tiếp đón ngài có Ðức cha Viện trưởng Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn Phòng Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, thành viên Hội đồng Ðiều hành Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN); Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN); Linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, Giáo sư Tín lý; Soeur Maria Nguyễn Thị Tường Oanh, Giáo sư Tín Lý; Soeur Valerie Patricia, Giáo sư Anh ngữ; Ban Thư ký gồm Soeur Maria Trịnh Thị Hồng Sáng và Soeur Maria Hoàng Thị Minh Trí.

Giáo sư Mathijs Laberights có buổi gặp gỡ với các sinh viên Cao học Thần học của Học viện. Vị trưởng khoa hy vọng trong tương lai Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ đạt tới tầm vóc quốc tế trong việc trao đổi chuyên môn cũng như chia sẻ những tư tưởng thần học với các nước khác. Ông tin rằng trong tương lai, nền Thần học Việt nam sẽ phát triển, đóng góp những tư tưởng và nghiên cứu về Thần học cho thế giới. Giáo sư nhấn mạnh đến việc làm sao để các tư tưởng Thần học Việt Nam có thể đến với nhiều độc giả quốc tế. Ðiều nên quan tâm là việc chuyển dịch các nghiên cứu Thần học tại Việt Nam sang ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Giáo sư Trưởng khoa khuyến khích các sinh viên nên đào sâu chuyên môn và trau dồi ngoại ngữ, cụ thể là Anh ngữ.

Ðại học Katholieke Universiteit Leuven được thành lập từ năm 1425 và Khoa Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo được xem là một trong những Phân khoa Thần học lâu đời nhất trên thế giới. Ðại học Katholieke Universiteit Leuven hiện đang hỗ trợ cho Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) nguồn tài liệu, nhất là sách thần học, để sinh viên tham khảo và nghiên cứu.

 

Sr. Hồng Sáng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page