Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

Trại Tị Nạn tại Ðảo Lesvos, Hy Lạp

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(16/04/2016)

 

 


 

Ðức Thánh Cha Phanxicô rời Lesbos trở về Roma với mười hai người tị nạn

Ðức Thánh Cha đưa 12 người tị nạn về Vatican

Ðức Thánh Cha viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos

Tuyên ngôn chung của Ðức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo Chính Thống

ÐTC nói với người tị nạn ở Lesbos rằng Tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em không cô đơn

Ðức Thánh Cha chuẩn bị viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos Hy Lạp

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại đảo Lesvos Hy Lạp

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm đảo Lesbos Hy Lạp

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page