Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Porziuncola

Ngôi Thánh Ðường nhỏ bên trong

Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ các Thiên Thần

(4/08/2016)


Ðức Thánh Cha Phanxicô hành hương Assisi

Ðức Thánh Cha viếng thăm Porziuncola của dòng Phanxicô

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Porziuncola

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Assisi vào ngày 4 tháng Tám năm 2016

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page