Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Assisi của ÐTC

và Ngày Liên Tôn Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

(20/09/2016)

 


 

Các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo Liban cầu nguyện chung cho hòa bình

Bài suy niệm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại buổi cầu nguyện liên tôn Assisi

Lời kêu gọi hoà bình

Giáo phận Vinh tổ chức Ðại lễ cầu cho Hòa bình Thế giới tại Linh địa Trại Gáo

Tuyên ngôn hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi

Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi

Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình tại Assisi năm 2016

Diễn từ của Ðức Thánh Cha tại ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi

Ðức Phanxicô tại Assisi chủ tọa Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Cầu nguyện cho hòa bình ở Ấn độ hiệp thông với Ðức Thánh Cha ở Assisi

 

Chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng Phanxicô tại Assisi

Ðức Thánh Cha sẽ đến Assisi cầu nguyện cho Hòa Bình

Ðức Thánh Cha sẽ tham dự Ngày liên tôn cầu nguyện cho hoà bình tại Assisi

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Ngày cầu nguyện cho hoà bình tại Assisi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page