Tông Huấn

Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Gia Ðình

Amoris Laetitia

Của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

 

Phần Dẫn Nhập (từ số 1 - 7)

Chương 1: Dưới Ánh Sáng Lời Chúa (từ số 8 - 30)

Chương 2: Các trải nghiệm và thách đố của các gia đình (từ số 31 - 57)

Chương 3: Nhìn lên Chúa Giêsu: ơn gọi của gia đình (từ số 58 - 88)

Chương 4: Lòng yêu thương và hôn nhân (từ số 89 - 164)

Chương 5: Lòng Yêu Thương sinh Hoa Trái (từ số 165 - 198)

Chương 6: Một số Viễn Ảnh Mục Vụ (từ số 199 - 258)

Chương 7: Hướng Tới việc Giáo Dục Con Cái Tốt Hơn (từ số 259 -290)

Chương 8: Ðồng Hành Biện Phân và Hội Nhập Sự Yếu Ðuối (từ số 291 - 312)

Chương 9: Linh đạo Hôn Nhân và Gia Ðình

 

Vũ Văn An dịch

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page