Thông cáo sau khóa họp thượng đỉnh

của các thị trưởng châu Âu tại Vatican

 

Thông cáo sau khóa họp thượng đỉnh của các thị trưởng châu Âu tại Vatican.

Vatican (RV 11-12-2016) - Sau hai ngày nhóm họp về vấn đề khủng hoảng tị nạn, hôm thứ bảy, 10 tháng 12 năm 2016, các thị trưởng châu Âu đã ra thông cáo kêu gọi thành lập một "Mạng lưới các Thị trưởng" để giúp giải quyết các vấn đề của các thành phố trên châu lục này.

Thông cáo có đoạn viết: "Mạng lưới mới này phải chú trọng đến cuộc gặp gỡ nhân bản và dựa trên một tầm nhìn tiến bộ về liên văn hóa, với sự tham dự tích cực của xã hội dân sự và các truyền thống tôn giáo, nơi mà sự bảo vệ và thăng tiến nhân phẩm, tự do, công bằng, tích hợp và hòa bình phải thắng vượt các cuộc tranh luận về định kiến của chúng ta."

Khoảng 80 thị trưởng đã họp nhau tại Vatican, văn phòng chính của Học viện Khoa học và Khoa học xã hội, từ ngày 9 đến 10 tháng 12 năm 2016, trong đại hội thượng đỉnh với chủ đề "Châu Âu: những người tị nạn là anh chị em của chúng ta." (RV 11/12/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page