Lễ giỗ thứ 14 Ðức Hồng Y

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

 

Lễ giỗ thứ 14 Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Roma (TPN 16-09-2016) - Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã chủ sự lễ giỗ lần thứ 14 Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Ðức Hồng Y Peter Turkson đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng bộ "Phục vụ sự phát triển toàn diện của con người", mới được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Ðồng tế với Ðức Hồng Y Turkson tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Cầu Thang (Madonna della Scala) ở Roma còn có 6 Giám Mục Việt Nam vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ truyền giáo tổ chức, một số Linh Mục Việt Nam và Italia, trước sự hiện diện của khoảng 100 người gồm các viên chức của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, cùng với Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Turkson đã diễn giải bài Tin Mừng của ngày lễ Ðức Mẹ Sầu Bi mừng kính hôm 15 tháng 9 năm 2016, và áp dụng vào cuộc sống và sứ mạng của Vị Tôi Tớ Chúa Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Như Mẹ Maria, Ðức Cố Hồng Y cũng đã cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Kitô qua sự tiếp nhận những đau khổ trong cuộc sống.

Cuối thánh lễ, cộng đoàn đã đến trước bàn thờ bên dưới có mộ của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và cùng đọc kinh cầu xin Chúa cho án phong chân phước của Người sớm được kết thúc tốt đẹp với việc tôn vinh Vị Tôi Tớ Chúa trên bàn thờ. (TPN 16-9-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page