Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc

 

Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo: Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc.


Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo: Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc.


Roma (WHÐ 07-05-2016) - Trong thông báo về "Miễn nhiệm và Bổ nhiệm" được phổ biến ngày thứ Bảy 07 tháng 05 năm 2016, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc của Ðức cha Ða Minh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản 401 triệt 1 của Bộ Giáo Luật*.

Kế nhiệm Ðức cha Ða Minh Nguyễn Chu Trinh là Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.

Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo là Giám mục chính tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.

- - - - - - - - -

* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Ðức giáo hoàng, và Ðức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.

(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam)

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page