Ðức Thánh Cha kêu gọi tổ chức

ngày tĩnh tâm do Hội đồng Cor Unum đề xướng

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi tổ chức ngày tĩnh tâm do Hội đồng Cor Unum đề xướng.

Vatican (SD 27-01-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ ngày tĩnh tâm cho các nhân viên từ thiện bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, đề xướng.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, 27 tháng 1 năm 2016, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói: "Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, đã đề xướng một ngày tĩnh tâm cho các cá nhân và các nhóm dân thân phục vụ từ thiện bác ái. Ngày này sẽ được cử hành trong mỗi giáo phận trong mùa chay năm 2016. Ðây sẽ là một dịp để suy tư về ơn gọi trở nên từ bi thương xót như Chúa Cha. Tôi mời gọi đón nhận đề nghị này, sử dụng những chỉ dẫn và tài liệu do Hội đồng Cor Unum soạn thảo". (SD 27-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page