Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thụy Ðiển

ngày 31-10-2016

 

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thụy Ðiển ngày 31-10-2016.

Vatican (SD 25-01-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Thụy Ðiển vào ngày 31 tháng 10 năm 2016, và cùng chủ tọa buổi tưởng niệm đại kết tại thành phố Lund nhân kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành vào năm 2017.

Thông cáo chung của Công Giáo và Liên hiệp Tin Lành Luther công bố hôm 25 tháng 1 năm 2016 cho biết buổi tưởng niệm sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức Giám Mục Munib A. Younan, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther thế giới, và Mục Sư Martin Junge, Tổng thư ký của liên hiệp này, chủ tọa. Buổi lễ được sự cộng tác của Giáo hội Thụy Ðiển và giáo phận Công Giáo Stoackholm.

Việc tưởng niệm chung sẽ làm nổi bật những tiến bộ đại kết giữa Công Giáo và Tin Lành Luther, những hồng ân cho nhau xuất phát từ cuộc đối thoại. Biến cố này sẽ bao gồm một buổi lễ chung dựa trên cẩm nang phụng vụ Công Giáo - Luther (Common Prayer) mới xuất bản.

Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, giải thích rằng: "Cùng nhau tập trung vào đặc tính trọng yếu của vấn đề Thiên Chúa và một lối tiếp cận có trọng tâm là Chúa Kitô, các tín hữu Luther và Công Giáo sẽ có cơ hội cử hành việc tưởng niệm đại kết về cuộc Cải Cách, không phải như một cách thức thực tiễn, nhưng với cảm thức sâu xa về niềm tin nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại". (SD 25-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page