Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các Giám Mục Sudan

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Sudan.

Vatican (SD 20-01-2016) - Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các Giám Mục hai nước Sudan và Nam Sudan, nhân dịp các vị về Roma tĩnh tâm và nhóm họp chung.

Cuộc tiếp kiến diễn ra trước khi Ðức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Ðại thính đường Phaolo 6. Ngài lắng nghe các Giám Mục trình bày tình hình hai nước, nhất là nhu cầu hòa bình ở miền nam đang bị nội chiến, và tình trạng thiếu ơn gọi ở miền bắc, và đưa ra những đề nghị hướng dẫn. Các Giám Mục tái mời Ðức Thánh Cha đến thăm Sudan. Ngài cho biết là sẵn sàng và mong muốn, nhưng nói thêm rằng "Chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa".

Các Giám Mục hai nước Sudan đã tham dự cuộc tĩnh tâm từ 12 đến 18 tháng 1 năm 2016 do Bộ truyền giáo thu xếp, và sau đó đã nhóm họp chung, cùng với Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ truyền giáo, Fernando Filoni, cũng như các vị trách nhiệm tại Bộ này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Cha Lukudo Loro, Tổng Giám Mục giáo phận Juba, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sudan, cho biết các Giám Mục đã thảo luận với Bộ Truyền giáo về vấn đề có nên tiếp tục để nguyên Hội Ðồng Giám Mục Sudan bao gồm các Giám Mục hai nước, hoặc là tách thành 2 Hội Ðồng Giám Mục. Ngoài ra có vấn đề hiện nay có 4, 5 giáo phận ở Sudan không có Giám Mục, và có nhu cầu thiết lập thêm các giáo phận mới. Sau cùng là vấn đề tài trợ hàng giáo sĩ: Giáo Hội địa phương không đủ khả năng cung cấp phương tiện sinh sống và hoạt động cho các Linh Mục.

Ở Sudan có ít tín hữu Công Giáo và chỉ có 2 giáo phận là Khartum và El Obeid, với 1 triệu 100 ngàn tín hữu trên tổng số 35 triệu dân, còn tại Nam Sudan có đông tín hữu Công Giáo hơn, gồm 7 giáo phận với 3 triệu tín hữu trên tổng số 8 triệu dân cư. (SD 20-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page