Ðức Thánh Cha viếng thăm

một nhà dưỡng lão ở Roma

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma.


Ðức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma.


Roma (RG 15-01-2016) - Chiều thứ sáu 15 tháng 1 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ đến viếng thăm Nhà dưỡng lão Bruno Buozzi, ở ngoại ô phía đông Roma.

Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ các việc bác ái Ðức Thánh Cha dự kiến thực hiện mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ 6 trong Năm Thánh Lòng thương xót.

Tháp tùng Ðức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm có Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, là cơ quan phụ trách phối hợp các hoạt động Năm Thánh.

Tại nhà dưỡng lão Bruno Buozzi có 33 người già đang được săn sóc tại đây. Sau khi thăm viếng họ, Ðức Thánh Cha đã tiến sang Casa Iride gần đó là một nơi có 5 bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê được thân nhân săn sóc.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết qua cuộc viếng thăm này, Ðức Thánh Cha muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị của phẩm giá con người ở mọi giai đoạn, chống lại nền văn hóa gạt bỏ.

Linh Mục Lucio Zappatore, dòng Camêlô, cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Nữ Vương Thế giới, ở Torre Spaccata, nơi có 2 nhà được Ðức Thánh Cha viếng thăm, cho biết phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít thân nhân viếng thăm, và Casa Iride là một nhà dành cho những người trẻ, bị tai nạn lưu thông trầm trọng, và ở trong tình trạng như hôn mê. Ðức Tổng Giám Mục Fisichella đã đến quan sát hai nhà này và nói rằng đây chính là điều mà Ðức Thánh Cha muốn thăm viếng. Dự án này được hoàn toàn giữ kín cho đến khi ngài đến hai nơi đó.

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ.

Ở nhà các bạn trẻ bị hôn mê, Ðức Thánh Cha cũng gặp thân nhân của họ, nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của ngài với họ trong đau khổ. (RG 15-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page