Video ý chỉ cầu nguyện

của Ðức Thánh Cha

 

Video ý chỉ cầu nguyện của Ðức Thánh Cha.

Vatican (Vat. 9-01-2016) - Từ tháng Giêng năm 2016, vào mỗi đầu tháng, sẽ có một videoclip minh hoạ ý cầu nguyện chung trong tháng do Ðức Thánh Cha Phanxicô đề xuất. Ðây là sáng kiến của linh mục Dòng Tên Frederic Fornos, người đang đảm nhận trọng trách việc Tông đồ Cầu nguyện (L'Apostolato della Preghiera) do chính Ðức Thánh Cha uỷ thác. Ðể thực hiện những videoclip này còn có sự cộng tác của Trung tâm Truyền Hình Vatican (CTV).

Trong tháng Giêng năm 2016, Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ:

"Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc những tôn giáo khác nhau, có thể sản sinh hoa trái của hoà bình và công lý."

Sau đây là videoclip ý chỉ cầu nguyện của Ðức Thánh Cha:

https://www.youtube.com/watch?v=ihS0ihjNDXk

 

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page