Thực thi lòng thương xót

để trở nên dấu chỉ quyền năng

tình yêu của Thiên Chúa

 

Thực thi lòng thương xót để trở nên dấu chỉ quyền năng tình yêu của Thiên Chúa.

Roma (WHÐ 16-12-2015) - Trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần ngày16 tháng 12 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô tập trung nói về các dấu chỉ của Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót vừa khai mạc. Ðức Thánh Cha nói khi thực thi lòng thương xót và tha thứ, chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa có sức biến đổi tâm hồn, đem lại hòa giải và bình an..

Sau đây là bản tóm lược bài giáo lý của Ðức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được khai mạc tuần qua với nghi thức mở Cửa Thánh, không chỉ ở Roma mà còn ở tất cả các giáo phận trên toàn thế giới, như một biểu hiện rõ ràng sự hiệp thông của chúng ta trong Giáo hội phổ quát.

Năm mươi năm trước, Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội được kêu gọi trở nên, trong Chúa Kitô, dấu chỉ hữu hình của tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại.

Mỗi người trong chúng ta, bằng cách thực thi bác ái, lòng thương xót và tha thứ, có thể trở nên dấu chỉ quyền năng tình yêu của Thiên Chúa có sức biến đổi tâm hồn, đem lại hòa giải và bình an. Khi bước qua Cửa Thương Xót trong Năm Thánh này, chúng ta bày tỏ lòng mong muốn đi sâu hơn vào mầu nhiệm của tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chính Người là cửa dẫn đến sự sống đời đời (x Ga 10,9), và Người đòi hỏi chúng ta, qua việc thực tâm hoán cải, mở cửa tâm hồn mình để yêu Chúa và yêu người chân thành hơn. Một dấu chỉ đặc biệt của ân sủng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này là bí tích Thống hối, trong đó Chúa Kitô mời gọi chúng ta nhìn nhận tội lỗi mình, để cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, và để đón nhận ân sủng làm cho chúng ta trở nên dấu chỉ hữu hiệu hơn bao giờ hết về tình yêu hoà giải của Người đang hoạt động trong thế giới của chúng ta.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page