Hơn 800 đơn xin

làm thừa sai lòng Thương Xót

 

Hơn 800 đơn xin làm thừa sai lòng Thương Xót.

Vatican (SD 4-12-2015) - Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng cho biết đã nhận được hơn 800 đơn xin của các Linh Mục muốn trở thành Thừa sai Lòng Thương Xót.

Trong cuộc họp báo trưa ngày 4 tháng 12 năm 2015 tại Roma, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella cho biết các Linh Mục thừa sai này do các Giám Mục bản quyền ở các nơi trên thế giới đề nghị. Từ thứ tư lễ tro năm 2016, trong buổi lễ ở Roma, các thừa sai này sẽ nhận được bài sai từ Ðức Thánh Cha để trở thành những người rao giảng Lòng Thương Xót và là những cha giải tội đầy lòng từ bi. Các vị sẽ nhận được từ Ðức Thánh Cha năng quyền tha thứ các tội dành quyền giải cho Tòa Thánh và sẽ là dấu chỉ sự gần gũi và tha thứ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người.

Ðức Tổng Giám Mục Fisichella nhấn mạnh rằng "chỉ Ðức Thánh Cha mới có quyền bổ nhiệm các thừa sai của Lòng Thương Xót, và ngài đích thân ban năng quyền tha thứ các tội dành riêng. Không Giám Mục nào trong giáo phận của mình có quyền bổ nhiệm các thừa sai ấy và càng không có quyền ban năng quyền mà các vị không có. Những Giám Mục nào muốn mời các thừa sai Lòng Thương Xót để cử hành một buổi lễ, một cuộc tĩnh tâm hoặc một biến cố đặc biệt nào, thì có thể mời dựa theo danh sách sẽ được gửi đến các Giám Mục."

Ðức Tổng Giám Mục Fisichella cũng nói rằng: "nhân dịp mở các Cửa Năm Thánh ở các nơi, Ðức Thánh Cha ban cho tất cả các nơi trên thế giới quyền ban Phép lành Tòa Thánh trong thánh lễ mở Cửa Năm Thánh và thánh lễ đóng cửa này vào cuối Năm Thánh. Năm Thánh này sẽ là một kinh nghiệm về lòng thương xót qua đó chúng ta cảm thấy gần gũi hơn tình thương của Thiên Chúa như một người Cha đón nhận tất cả mọi người và không loại trừ ai." (SD 4-12-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page