Hội đồng Giám mục Việt Nam

nhận Sắc lệnh thành lập

Học viện Công giáo Việt Nam

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận Sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam.

Sàigòn (WHÐ 26-10-2015) - Theo Thông báo số 09/15/HVCG của Uỷ ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, thứ Tư 21 tháng 10 năm 2015 Bộ Giáo dục Công giáo của Toà Thánh đã trao Sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam cho Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo sang Roma tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Sắc lệnh được ấn ký ngày 14 tháng 9 năm 2015, lễ Suy tôn Thánh Giá.

Cũng nên nhắc lại rằng trước đó, ngày 06 tháng 08 năm 2015, tại Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Quyết định của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận cho Giáo hội Công giáo Việt Nam mở Học viện Công giáo đã được ông Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao cho Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page