Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

công bố Tập sách "Hướng dẫn giảng thuyết"

 

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố Tập sách "Hướng dẫn giảng thuyết".

Roma (WHÐ 12-02-2015) - Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã công bố Tập sách Hướng dẫn giảng thuyết, với Lời mở đầu là Sắc lệnh của Ðức hồng y Antonio Canizares Llovera, nguyên Bộ trưởng, ký ngày 29 tháng 06 năm 2014, đại lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Ðồng ký tên là Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, Thư ký của Bộ.

Sau đây là nội dung của Lời mở đầu:

"Thật là ý nghĩa khi Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium đã muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho bài giảng. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, các Giám mục đã đề cập cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của hiện tình giảng thuyết, và các Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng "Lời Chúa" (Verbum Domini) và "Bí tích Tình yêu" (Sacramentum Caritatis) của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đã đề ra các hướng dẫn cho các nhà giảng thuyết.

Tập sách Hướng dẫn giảng thuyết này được soạn thảo theo nhãn quan trên đây, đồng thời ghi nhớ những quy định của Hiến chế về Phụng Vụ Thánh "Công đồng thánh" (Sacrosanctum Concilium), cũng như các giáo huấn của Huấn quyền tiếp theo, và trong ánh sáng "Những điều cần biết trước trong Sách các Bài đọc" (Praenotanda Ordo Missae Lectionum) và "Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma" (Institutio Generalis Missalis Romani).

Phần thứ nhất - Bài giảng và khung cảnh phụng vụ - mô tả bản chất, vai trò, chức năng, và khung cảnh cụ thể của bài giảng. Phần này cũng xác định một vài khía cạnh khác, như: chỉ thừa tác viên có chức thánh mới được giảng, bài giảng phải tham chiếu Lời Chúa, chuẩn bị bài giảng gần và xa, và người nghe giảng.

Phần thứ hai - Nghệ thuật giảng thuyết (Ars praedicandi) - trình bày các vấn đề thiết yếu về phương pháp và nội dung mà nhà giảng thuyết phải biết và ứng dụng vào việc dọn giảng và thuyết giảng. Phần này đưa ra các gợi ý giải thích -mang tính hướng dẫn chứ không phải chỉ có thế- cho chu kỳ Phụng vụ các ngày Chúa nhật và lễ trọng, bắt đầu từ trung tâm của Năm phụng vụ (Tam nhật thánh và Mùa Phục sinh, Mùa Chay, Mùa Vọng, Mùa Giáng sinh và Mùa Thường niên), cũng như các Thánh Lễ ngày thường, lễ Hôn phối và lễ An táng. Trong những ví dụ này, các tiêu chí nêu ra trong phần thứ nhất của Tập Hướng dẫn được áp dụng: ý nghĩa tiên trưng của Cựu Ước đối với Tân Ước, tầm quan trọng của việc đọc Phúc Âm, thứ tự của các bài đọc, và mối quan hệ giữa Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, giữa sứ điệp Kinh Thánh và các bản văn phụng vụ, giữa cử hành và đời sống, và giữa việc lắng nghe lời Chúa với từng cộng đoàn cụ thể.

Sau bản văn chính, có hai phụ lục. Phụ lục một là các tham chiếu Sách Giáo lý theo các chủ đề giáo lý khác nhau trong các bài đọc cho mỗi Chúa nhật và lễ trọng của chu kỳ ba năm, nhằm cho thấy mối liên hệ giữa bài giảng và giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Phụ lục hai là các tham chiếu Huấn quyền khác nhau về bài giảng.

Văn bản này đã được trình cho từng vị trong Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, và đã được xem xét và thông qua tại các Khoá họp thường lệ ngày 07 tháng Hai và 20 tháng Năm, năm 2014. Sau đó đã được đệ trình Ðức giáo hoàng Phanxicô, và ngài đã phê chuẩn việc công bố Tập sách Hướng dẫn Giảng thuyết này. Do đó, Bộ đã cho phổ biến, với mong muốn rằng "bài giảng thực sự sẽ là một trải nghiệm sâu đậm và hân hoan về Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ đầy an ủi với lời Thiên Chúa, một nguồn mạch canh tân và tăng trưởng thường xuyên" (Evangelii Gaudium, 135) . Mỗi nhà giảng thuyết, khi mang lấy những tâm tình như của Thánh Tông đồ Phaolô, sẽ càng hiểu thêm rằng "Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thể ấy: không cần đẹp lòng người ta, nhưng là đẹp lòng Thiên Chúa, ấng hạch xét lòng dạ chúng tôi" (1 Thes 2,4).

Bản dịch Tập Hướng dẫn này sang các ngôn ngữ chính do Bộ Phụng tự thực hiện, và các bản dịch sang các ngôn ngữ khác do các Hội đồng Giám mục liên hệ chịu trách nhiệm. Không được có bất cứ điều gì ngược lại".

Văn phòng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích,

ngày 29 tháng Sáu 2014,

Ðại lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page