Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Albania

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(21/09/2014)

 

 


 

Albania là mẫu gương của sự chung sống hòa bình và cộng tác giữa tín hữu các tôn giáo

Ðức Thánh Cha lên án lạm dụng danh Thiên Chúa để giết người

Lần đầu tiên Ðức Thánh Cha Phanxicô khóc công khai

Ðừng quên tổ ấm quên lịch sử của anh chị em và những thương đau

Ðoàn kết liên tôn để phục vụ quê hương

Tôn trọng các nhân quyền căn bản và tự do tôn giáo là góp phần thăng tiến và phát triển

Albania điển hình của hòa hợp liên tôn

Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Albania một đất nước đa tôn giáo

Ðức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện trước chuyến viếng thăm Albania

Phỏng vấn Ðức Cha Rrok Mirdita về Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Albania

Chương trình viếng thăm Albania của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Công bố Chương trình viếng thăm Albania của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Thánh Cha loan báo chuyến viếng thăm Albania vào tháng 9 năm 2014

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page