Ðức Thánh Cha Phanxicô

hoàn tất việc thành lập

Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô hoàn tất việc thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em.

Vatican (SD 17-12-2014) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn tất việc thành lập Ủy ban bảo vệ trẻ em với việc chỉ định 17 thành viên trong đó có 8 phụ nữ.

Cha Lombardi Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết như trên. Chủ tịch Ủy ban là Ðức Hồng Y Sean O'Malley. Ngoài ba thành viên người Mỹ và hai thành viên người Anh, các thành viên khác thuộc nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau gồm các nước: Colombia, Pháp, Ailen, Philippines, Anh quốc, Niu Dilen, Zambia, Nam Phi, Australia, Italia, Ba Lan, Argentina và Ðức. Tất cả đều là các chuyên viên hiểu biết vấn đề và có nhiều kinh nghiệm. Qua việc chỉ định này Giáo Hội cương quyết đương đầu với một vấn đề trầm trọng trong xã hội ngày nay...

Ủy ban sẽ nhóm phiên họp khoáng đại đầu tiên trong các ngày 6 đến 8 tháng hai năm 2015. (SD 17-12-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page