Thay đổi quan trọng tại Tòa Thánh

 

Thay đổi quan trọng tại Tòa Thánh.

Vatican (SD 8-11-2014) - Hôm 8 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, ngoại trưởng Tòa Thánh, làm Tân Chủ tịch Tối Cao Pháp viện của Tòa Thánh thay thế Ðức Hồng Y Raymond Burke 66 tuổi, được bổ làm người Bảo Trợ Hội hiệp sĩ Malta.

Ðức Tổng Giám Mục Mamberti người Pháp, năm nay 62 tuổi, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Sudan trước khi được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm làm ngoại trưởng cách đây 8 năm.

Ngoài ra, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher làm tân ngoại trưởng của Tòa Thánh. Ðức Tổng Giám Mục người Anh, 60 tuổi (1954) cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Australia. Trước đó ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Guatemala từ 2009 đến 2012.

Hội hiệp sĩ Malta, gọi tắt là SMOM, là một "dòng hiệp sĩ" hiện nay chuyên hoạt động từ thiện bác ái, với 13 ngàn thành viên và 80 ngàn người thiện nguyện tại 120 nước trên thế giới và có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 104 quốc gia.

Với sự thuyên chuyển Ðức Hồng Y Burke, hiện nay không còn vị người Mỹ nào đứng đầu một cơ quan trung ương Tòa Thánh. (SD 8-11-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page