Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II/2014

Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II/2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nha Trang, Việt Nam (WHÐ 1-11-2014) - Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II/2014 tại Toà Giám mục giáo phận Nha Trang, từ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 đến chiều thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 2014, với sự tham dự của các Ðức Tổng giám mục, giám mục và linh mục giám quản giáo phận Vĩnh Long. Ðức cha chính giáo phận Long Xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Hội đồng Giám mục vui mừng chào đón Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được Toà Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho.

Trong dịp Hội nghị thường niên kỳ II năm 2014, Hội đồng Giám mục trao đổi và thảo luận về những vấn đề sau:

1. Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tường thuật Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới ngoại thường lần thứ III về Gia đình được tổ chức tại Rôma từ ngày 05 tháng 10 đến 19 tháng 10 năm 2014.

2. Bàn thảo chương trình đón tiếp Ðức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Các Dân Tộc của Toà Thánh sang thăm Giáo hội Công giáo Việt Nam vào tháng 01 năm 2015.

3. Quyết định thành lập một Tổ công tác liên Ủy ban để xem xét những đề xuất mục vụ về việc Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên.

4. Trao đổi về việc xây dựng Vương Cung Thánh Ðường tại Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Vang và việc thành lập Học viện Công giáo Việt Nam.

5. Thảo luận Quy chế về chức năng của Văn phòng (Chánh Văn phòng và Quản lý Văn phòng) Hội đồng Giám mục Việt Nam.

6. Thông qua Thư Mục Vụ về Năm Tân Phúc-Âm-hoá giáo xứ và cộng đoàn gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và Nội quy của Uỷ Ban Tu Sĩ.

7. Quyết định giữ ngày lễ Tro vào thứ Tư 30 Tết Ất Mùi và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào ngày thứ Sáu mồng 9 Tết.

8. Trao đổi một số công việc khác như: mục vụ về hôn nhân gia đình và một vài điều liên quan tới Kinh Thánh.

Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2015 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Sàigòn, từ ngày 13 tháng 04 năm 2015 đến 17 tháng 04 năm 2015.

 

Toà Giám mục Nha Trang, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

Tổng thư ký

Hội đồng Giám mục Việt Nam

(đã ký)

+ Cosma Hoàng Văn Ðạt

Giám mục giáo phận Bắc Ninh

 

Chủ tịch

Hội đồng Giám mục Việt Nam

(đã ký)

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

Tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sàigòn

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page