Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Phanxicô

gửi Ðại Hội Hướng Ðạo Âu Châu

 

Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi Ðại Hội Hướng Ðạo Âu Châu.

Roma (VietCatholic News 5-08-2014) - Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi Ðại Hội Hướng Ðạo Âu Châu ở Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois Nhân Dịp Gặp Gỡ 10 Năm từ 1 đến 10 Tháng 8 năm 2014

Các con (bạn) thân mến, cha hân hoan chào mừng các con, trong khi các con đang họp nhau tại Ðại Hội Hướng Ðạo Âu Châu năm nay ở Pháp, để canh tân mối dây liên kết các con với Thiên Chúa, với tha nhân, và với mọi tạo vật.

Các con đã chọn đoạn Thánh Kinh trong đó hai môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" (Ga 1:38) làm chủ đề, và Chúa đã bảo họ: "Hãy đến mà xem" (1:39). Ðể biết Chúa Giêsu, cần phải lên đường. Trên đường đi, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa cho chúng ta gặp gỡ Ngài bằng nhiều cách khác nhau: trong vẻ đẹp của các tạo vật của Ngài, khi Ngài yêu thương can thiệp vào lịch sử của chúng ta, trong các mối liên hệ huynh đệ và việc phục vụ mà chúng ta làm cho những người lân cận.

Ở Rio de Janeiro cha đã đề ra ba bước quan trọng để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hãy đi; đừng sợ; để phục vụ. Nếu chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Chúa để đi đến với Người và cảm nghiệm được tình yêu của Người, là tình yêu đổ đầy tâm hồn chúng ta với niềm vui, sau đó Người cất đi mọi sợ hãi: sợ Thiên Chúa, sợ người khác, sợ phải đối diện với những thách đố của cuộc đời. Và Người sẽ sai chúng ta đi công bố tình yêu của Người đến tận cùng trái đất, phục vụ những người lân cận của chúng ta trong những vùng ngoại vi xa xăm nhất.

Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta vun trồng tình bằng hữu với Chúa Giêsu, bằng cách tìm cách gặp gỡ Người nhiều hơn, đặc biệt là trong Lời của Người và trong các Bí Tích. Các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể tạo thành một biến cố cứu độ duy nhất, trong đó chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô, được chết và sống lại, trở thành những tạo vật mới, những phần tử của Hội Thánh. Biết bao nhiêu thế hệ đã mắc nợ phương pháp giáo dục của Hướng Ðạo trong việc lớn lên của họ trên con đường nên thánh, thực hành các nhân đức, và đặc biệt là có tâm hồn cao thượng.

Những ngày Ðại Hội của các con trùng với dịp kỷ niệm một trăm năm Thế Chiến Thứ Nhất. Cha mời gọi các con hãy cầu nguyện để sự hiệp nhất và hòa bình xảy ra ở Âu châu và trên toàn thế giới. Các con đang thực sự là những diễn viên của thế giới này chứ không chỉ những khán giả! Cha khuyến khích các con đừng sợ phải đối diện với những thách đố để bảo vệ những giá trị Kitô giáo, đặc biệt là bảo vệ sự sống, sự phát triển, nhân phẩm, cuộc chiến chống nghèo đói, và nhiều cuộc chiến khác mà chúng ta được trao cho mỗi ngày.

Và mỗi khi cuộc hành trình của các con trở nên khó khăn hơn, các con sẽ nhớ rằng các con là con cái nam nữ của Hội Thánh. Hội Thánh là Mẹ các con, Hội Thánh nâng đỡ và trông cậy vào các con! Các con được mời gọi để yêu thương và phục vụ trong niềm vui và lòng quảng đại thích hơp với tuổi thanh thiếu niên của các con. Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành với các con bằng tình yêu của Mẹ, bây giờ và trong suốt cuộc đời các con.

Từ Vaticanô, ngày 3 tháng 7 năm 2014

+ Phanxicô

 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển dịch Việt ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page