Không ngạc nhiên về việc

Ðức Gioan Phaolô II

được phong hiển thánh nhanh như vậy

 

Không ngạc nhiên về việc Ðức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh nhanh như vậy.

Roma (Apic 28-04-2014) - Ðức Hồng Y Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng trước đây tuyến bố rằng ngài không ngạc nhiên về việc Ðức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh nhanh như vậy.

Ðức Hồng Y Georges Cottier, người Thuỵ Sĩ, Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng trong vòng 15 năm, nay đã 92 tuổi, đã tuyến bố không ngạc nhiên về việc Ðức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh nhanh như vậy.

Ðức Hồng Y đã đồng tế trong thánh lễ phong thánh vừa qua, và đã chia sẻ nhận định của mình như sau: "Nơi con người Ðức Gioan Phaolô II, có một chiều kích gây kinh ngạc thật sự về sự hiện diện của Thiên Chúa, vừa đồng thời là sự hiện diện với Thiên Chúa."

Theo Ðức Hồng Y Georges Cottier, Ðức Karol Wojtyla đã có cuộc sống thánh thiện ngay từ thiếu thời, với những trải nghiệm đau khổ và những chiến đấu chống lại các chế độ độc tài toàn trị.

Cũng theo Ðức Hồng Y Cottier, điểm quan trọng nhất trong toàn bộ giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II là lòng nhân từ. Và đời sống thánh thiện là một đời sống kết hợp với Thiên Chúa giàu lòng nhân từ. Và rằng sự thánh thiện không phải là điều dành riêng cho những nhóm đặc thù, nhưng được cống hiến cho từng người.

Ngoài ra, theo Ðức Hồng Y Cottier, Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn là con người của hy vọng, con người yêu mến sự sống, yêu mến con người, và nhất là quan tâm đến giới trẻ.

 

Ðặng Thế Dũng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page