Dòng La San

Họp Tổng Công Hội lần thứ 45

 

Dòng La San: Họp Tổng Công Hội lần thứ 45.

Roma (WHÐ 23-04-2014) - 88 sư huynh đại biểu thuộc các Tỉnh dòng La San (Dòng Anh Em Trường Kitô Giáo) tại 80 quốc gia trên khắp thế giới đã quy tụ về Roma để tham dự Tổng Công Hội lần thứ 45 của Dòng, diễn ra từ 22 tháng 04 đến 08 tháng 06 năm 2014 với chủ đề "Công trình này của Chúa cũng là công trình của anh em" ("This work of God is also yours").

Tham dự Tổng Công Hội này, các Công hội viên sẽ:

- lượng giá đời sống của Dòng và việc thực thi sứ mạng La San trong 7 năm qua, kể từ Tổng Công Hội lần trước (2007);

- duyệt lại Luật Dòng;

- bầu chọn Bề Trên Tổng Quyền mới cùng với Hội đồng Cố Vấn Trung Ương (Bề trên Tổng quyền La San hiện nay là sư huynh Álvaro Rodríguez Echeverría, người Costa Rica);

- định hướng sứ mạng La San trong những năm sắp tới.

Tính đến cuối năm 2013, Dòng La San trên thế giới có 1,003 trường học, với 4,288 Sư Huynh trong 699 cộng đoàn. Riêng tại Việt Nam, Dòng La San đã có mặt từ năm 1866. Năm 1896 Tỉnh Dòng Sài Gòn được thành lập và từ năm 1975 đổi tên thành Tỉnh dòng La San Việt Nam. Hiện nay Dòng La San Việt Nam có 93 tu sĩ trong 18 cộng đoàn hoạt động ở 7 giáo phận.

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page