Ðức Thánh Cha Phanxicô

tiếp Nữ Hoàng Anh Quốc, Êlisabeth II

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp Nữ Hoàng Anh Quốc, Êlisabeth II.

Roma (Apic 3-04-2014) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp Nữ Hoàng Anh Quốc, Êlisabeth II, theo nghi lễ đơn giản.

Hôm thứ năm mùng 03 tháng 04 năm 2014, nhân dịp viếng thăm Tổng Thống Italia, Ông Giorgio Napolitanô, Nữ Hoàng Anh Quốc vừa là Thủ Lãnh của Anh Giáo, nữ hoàng Êlisabeth II, có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Ðức Phanxicô, theo nghi lễ được đơn giản hoá.

Tháp tùng Nữ Hoàng Êlisabeth II, có quận công Philippe, phu quân. Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp Nữ Hoàng tại căn phòng bên cạnh Ðại Thính Ðường Phaolô VI, chớ không tại Cư Xá Thánh Martha, như đã được thông báo cách đây hai tháng.

Ðược biết, Nữ Hoàng Êlisabeth II năm nay đã 88 tuổi, là đã lên ngôi Nữ Hoàng Anh Quốc tháng 02 năm 1952.

Lần cuối cùng Nữ Hoàng Êlisabeth II tiếp vị thủ lãnh giáo hội công giáo, là Ðức Bênêđitô XVI, vào tháng 09 măm 2010, nhân chuyến viếng thăm của Ðức Bênêđitô XVI tại Anh Quốc. Tháng 10 năm 2000, nữ hoàng đã gặp Ðức Gioan Phaolo II tại Vatican trong vòng 20 phút. Trước đó, năm 1961, Nữ Hoàng Êlisabeth II cũng đã gặp Ðức Gioan 23 tại Vatican.

Như thế, Nữ Hoàng Êlisabêth II đã gặp bốn vị giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo: Ðức Gioan 23 (1961), Ðức Gioan Phaolô II (2000), Ðức Bênêđitô XVI (2010) và Ðức Phanxicô (2014).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page