Hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo

phát động tuần cầu nguyện

cho các hoạt động xã hội

 

Anh quốc: Hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo phát động tuần cầu nguyện cho các hoạt động xã hội.

Anh Quốc (WHÐ 06-04-2014) - Ðức hồng y Vincent Nichols và Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby đã phát động một sáng kiến chung nhằm khuyến khích các tín hữu Công giáo và Anh giáo cầu nguyện và cùng nhau phục vụ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong các giáo xứ của mình.

Vào Chúa nhật 06 tháng 04 năm 2014, hai vị sẽ đến thăm Nhà Giuseppe Conlon - nhà tiếp đón những người cần nơi tạm trú trong quá trình xin nhập cư; dự án này do Phong trào Công nhân Công giáo điều hành. Chúa nhật Lễ Lá 13 tháng 04 năm 2014, hai vị lại cùng đến thăm Trung tâm Rainbow ở Folkestone, Kent; Trung tâm này do giáo phận Canterbury tài trợ, để trợ giúp các gia đình và các cá nhân đang gặp khó khăn hay khủng hoảng.

Trong suốt tuần, các tín hữu Công giáo và Anh giáo được khuyến khích cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ các sáng kiến tương tự hoặc những nỗ lực đại kết trong các giáo xứ và các giáo phận trên cả nước. Các thông tin chi tiết về Tuần lễ cầu nguyện và bản văn cầu nguyện được phổ biến trên cả hai trang web của giáo phận Westminter cũng như của giáo phận Canterbury.

Ðức hồng y Nichols cho biết: "Công việc này bắt đầu khi chúng tôi thảo luận bàn tròn về Tông huấn Niềm vui Phúc Âm của Ðức giáo hoàng Phanxicô và về cách thức mà Tông huấn này nối kết việc canh tân sâu sắc đời sống chúng ta trong Ðức Kitô với sự quan tâm đến những nhu cầu xã hội, đặc biệt là của những người nghèo nhất. Vì vậy, chúng tôi đã chọn chủ đề cho Tuần lễ cầu nguyện này là "Lắng nghe Lời Chúa: đáp lời kẻ nghèo". Bởi vì chúng tôi muốn diễn tả điều đó bằng hành động nên chúng tôi có hai sự kiện chung vào hai Chúa nhật cùng với việc cầu nguyện trong suốt tuần".

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page