Giáo hội Công giáo

có thêm ba vị thánh mới

 

Giáo hội Công giáo có thêm ba vị thánh mới.

Roma (WHÐ 04-04-2014) - Trong buổi tiếp kiến dành cho Ðức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, hôm thứ Năm 03 tháng 04 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chính thức ghi tên vào sổ bộ các thánh của Giáo hội Công giáo ba vị thánh mới:


Các vị tân Hiển Thánh: Ðức giám mục Francois de Montmorency Laval sinh năm 1623 tại Montigny-sur-Avre, nước Pháp, Ngài qua đời năm 1708. Linh mục José de Anchieta sinh năm 1534 tại San Cristobal de la Laguna, Tây Ban Nha, qua đời năm 1597. Nữ tu Maria Chúa Nhập Thể, sinh năm 1599 tại Tours, nước Pháp, qua đời năm 1672.


- Ðức giám mục Francois de Montmorency Laval sinh năm 1623 tại Montigny-sur-Avre, nước Pháp, trong một đại gia đình quý tộc, là giám mục tiên khởi của giáo phận Québec, Canada vào năm 1674. Ngài qua đời năm 1708.

- Linh mục José de Anchieta sinh năm 1534 tại San Cristobal de la Laguna, Tây Ban Nha, là vị thừa sai đầu tiên của Dòng Tên tại Brazil và qua đời tại đây năm 1597.

- Nữ tu Maria Chúa Nhập Thể - có tục danh Marie Guyart -, sinh năm 1599 tại Tours, nước Pháp, là người thành lập Ðan viện Dòng Ursuline ở Québec, Canada, và qua đời năm 1672.

Cả ba vị thánh mới đều được Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân phước vào ngày 22 tháng 06 năm 1980.

Các vị Thánh mới được tôn phong theo thể thức ngoại thường, gọi là "phong thánh tương đương - canonisatio aequipollens"; thể thức này cho phép tôn phong một vị chân phước lên hàng hiển thánh với các điều kiện: đã được tôn kính từ lâu; có danh tiếng vì những phép lạ đã thực hiện; và được các sử gia đáng tin cậy lưu truyền qua nhiều thế kỷ.

Nếu có đủ những điều kiện này, Ðức giáo hoàng có thể mở rộng việc tôn kính vị Chân phước cho toàn Giáo hội và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh mà không cần tuyên thánh chính thức, không cần tiến hành các thủ tục theo luật, không cần thực hiện những nghi lễ thông thường. Các tiêu chuẩn này đã được Ðức giáo hoàng Bênêđictô XIV ấn định trong quyển "Về việc tôn phong Chân phước cho các tôi tớ Chúa và tôn phong Hiển thánh cho các Chân Phước" (De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione).

Thể thức tôn phong này (phong thánh tương đương) tuy ít xảy ra nhưng vẫn có trong Giáo hội. Gần đây nhất, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã quyết định tuyên thánh theo thể thức này cho Chân phước Hildegard thành Bingen (ngày 10-05-2012). Ðối với Ðức giáo hoàng Phanxicô, đây là lần thứ ba ngài sử dụng thể thức này, sau khi tuyên thánh cho Chân phước Angela Foligno (11-10-2013) và Chân phước Pierre Favre (ngày 17-12-2013).

Cũng trong dịp này Ðức Thánh Cha đã cho phép công bố các Sắc lệnh công nhận các phép lạ nhờ lời chuyển cầu của một Ðấng Ðáng kính và bốn vị Chân phước khác.

Cuối cùng Ðức Thánh Cha còn cho phép Bộ Phong Thánh công bố các Sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của tám vị Tôi tớ Chúa. Các vị này sẽ được tôn phong Chân phước nếu có một phép lạ sau đó được công nhận là nhờ lời chuyển cầu của các ngài.

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page