Ðức Thánh Cha gặp các vị

đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều

 

Ðức Thánh Cha gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều.

Roma (WHÐ 02-04-2014) - Theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Toà Thánh, lúc 9g30 ngày thứ Ba 01 tháng 04 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ toạ một cuộc gặp gỡ các vị đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều tại Ðại sảnh Bologna của Dinh Tông Tòa. Cuộc gặp gỡ nhằm lượng giá việc đón nhận của Giáo triều đối với Tông huấn Evangelii Gaudium và suy tư về các triển vọng áp dụng Tông huấn này. Cuộc họp kết thúc vào buổi trưa cùng ngày.

(VIS)

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page