Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức

của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn.

Vatican (SD 22-03-2014) - Hôm 22 tháng 3 năm 2014, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác (GL 401,1). Ðức Tổng Giám Mục Phó Phaolô Bùi Văn Ðọc đương nhiên lên kế nhiệm.

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tròn 80 tuổi ngày 5 tháng 3 năm 2014. Ngài thụ phong linh mục ngày 26 tháng 5 năm 1965, thuộc giáo phận Cần Thơ. Ngày 22 tháng 3 năm 1993, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phó với quyền kế vị tại Giáo phận Mỹ Tho. 5 năm sau đó, ngày 1 tháng 3 năm 1998, Ðức Cha Mẫn được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo phận Sàigòn, bị trống tòa đã 3 năm, kể từ khi Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm Hồng Y.

Ðức tân Tổng Giám Mục chính tòa giáo phận Sàigòn, Phaolô Bùi Văn Ðọc, năm nay 70 tuổi, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Ðà Lạt, thụ phong linh mục năm 1970 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Mỹ Tho và nhận chức ngày 27 tháng 5 năm 1999. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sàigòn, đồng thời làm Giám quản Giáo phận Mỹ Tho. (SD 22-3-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page