Ðức Thánh Cha quyết định thay đổi

các thành viên của Bộ Giám mục

 

Ðức Thánh Cha quyết định thay đổi các thành viên của Bộ Giám mục.

Roma (WHÐ 17-12-2013) - Trong một tín hiệu rõ ràng về đổi mới, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có những quyết định thay đổi quan trọng về các thành viên của Bộ Giám mục là Bộ có nhiệm vụ xem xét việc tuyển chọn các giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Ðại Dương. Ðiều này chứng tỏ Ðức Thánh Cha muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục.

Có thể thấy được tín hiệu này không chỉ qua việc Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 12 thành viên mới, mà còn do việc ngài không tái bổ nhiệm 14 thành viên đương nhiệm, gồm cả một số hồng y cho đến nay vẫn rất có ảnh hưởng.

Bộ Giám mục là cơ quan của Toà Thánh gồm các hồng y và giám mục xem xét tiến trình tuyển chọn các ứng viên lên chức giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Ðại Dương, ngoại trừ các Giáo hội Ðông phương. Các vị Sứ thần Toà Thánh tại nhiều nước khác nhau gửi tên của ba ứng viên về Bộ mỗi khi một giáo phận cần có một giám mục mới. Bộ sẽ xem xét kỹ các ứng viên được đề nghị và sau đó, trong một phiên họp toàn thể tổ chức mỗi hai tuần, hơn 30 thành viên của Bộ sẽ bỏ phiếu để chọn một ứng viên lên chức giám mục. Sau khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Bộ Giám mục báo cáo kết quả cuối cùng cho Ðức Thánh Cha, và Ðức Thánh Cha - với quyền tự do quyết định -, thường phê chuẩn tên đầu tiên trong danh sách.

Theo thông báo ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Toà Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Ðức hồng y Marc Ouellet (Canada) vào chức vụ Bộ trưởng. Ðức hồng y Ouellet đã giữ chức vụ này từ năm 2010.

Cùng với việc bổ nhiệm 12 thành viên mới, Ðức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 18 vị trong số 33 thành viên đương nhiệm của Bộ, trong đó có các Hồng y: George Pell (Australia), Leonardo Sandri (Argentina và Giáo triều Rôma), William Levada (Hoa Kỳ) và cả Ðức hồng y Tarcisio Bertone (Italia) - mặc dù Ðức hồng y Bertone sẽ mãn nhiệm khi tròn 80 tuổi vào tháng Mười Hai 2014.

Trong số các vị không được tái bổ nhiệm, có hai vị Hồng y của Hoa Kỳ: Burke và Justin Rigali, hai vị Hồng y của Italia: Mauro Piacenza và Angelo Bagnasco, và Ðức hồng y Antonio Rouco Varela, Tây Ban Nha.

Ðức hồng y Rigali, người mãn nhiệm Tổng giám mục Philadelphia vào năm 2011, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận tại Hoa Kỳ trong suốt hai thập kỷ qua. Tương tự, Ðức hồng y Burke, Chánh án Tối cao Pháp viện Toà Thánh, là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc tuyển chọn các giám mục Hoa Kỳ từ khi được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục vào năm 2009.

Việc không tái bổ nhiệm này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Như Ðức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung các tân giám mục quy tụ về Roma ngày 19-09-2013, ngài muốn các giám mục phải là những mục tử phục vụ đoàn chiên, đồng hành với đoàn chiên và không mang tâm lý "của những ông hoàng".

12 thành viên mới của Bộ Giám mục gồm có:

- Ðức hồng y Franciso Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara, Mexico;

- Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ;

- Ðức hồng y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Bogota, Colombia;

- Ðức hồng y Kurt Koch (Thuỵ Sĩ), Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo;

- Ðức hồng y João Braz de Aviz (Brazil), Bộ trưởng Bộ Tu sĩ;

- Ðức Tổng giám mục Pietro Parolin (Italia), Quốc vụ khanh Toà Thánh;

- Ðức Tổng giám mục Benjamin Stella (Italia), Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ;

- Ðức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri (Italia), Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục;

- Ðức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc;

- Ðức Tổng giám mục Paolo Rabitti, nguyên Tổng giám mục Ferrara-Comacchio, Italia;

- Ðức Tổng giám mục Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia-Citta della Pieve, Italia;

- và Ðức giám mục Felix Genn, Giám mục giáo phận Munster, Ðức.

(Theo Vatican Insider)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page