Chuẩn bị Giáng sinh:

Hãy để Chúa đến gặp chúng ta

 

Chuẩn bị Giáng sinh: Hãy để Chúa đến gặp chúng ta.

Roma (WHÐ 03-12-2013) - Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy mở lòng ra để gặp Chúa là Ðấng đổi mới mọi sự.

Trong bài giảng Thánh lễ thứ Hai ngày mùng 2 tháng 12 năm 2013 Tuần I Mùa Vọng tại nhà nguyện trong Nhà khách Santa Marta, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh là đi vào cuộc hành trình của đức tin và cầu nguyện để gặp gỡ Chúa. "Bởi vì Giáng sinh không chỉ là ngày lễ hội hằng năm hay kỷ niệm một biến cố đẹp. Giáng sinh là điều gì đó hơn thế. Giáng sinh là một cuộc lên đường đi gặp Chúa. Giáng sinh là một cuộc gặp gỡ. Chúng ta đến gặp Chúa với con tim rộng mở, với cuộc sống của chúng ta. Gặp gỡ Ðấng hằng sống, gặp gỡ Người với đức tin của chúng ta".

Nhưng sống đức tin không phải điều dễ dàng. Nói về viên quan đại đội trưởng trong bài đọc đã có niềm tin lớn lao khi xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình, Ðức Thánh Cha nói rằng chúng ta giống như viên quan này trong hành trình đức tin "đến gặp Chúa để cho Chúa gặp mình".

Khi chỉ có chúng ta đến gặp Chúa, có thể nói chúng ta là chủ nhân của cuộc gặp gỡ; nhưng nếu chúng ta để cho Chúa đến gặp chúng ta, chính Người sẽ bước vào cuộc đời chúng ta, chính Người đổi mới chúng ta, và đó là ý nghĩa của việc Chúa Kitô đến: Người đổi mới tâm hồn, cuộc sống, niềm hy vọng của chúng ta.

Với niềm tin - như của viên quan đại đội trưởng - chúng ta lên đường gặp Chúa chính là để Chúa gặp chúng ta.

Không phải lúc nào Chúa cũng nói với chúng ta điều chúng ta muốn nghe, nhưng Người sẽ nói với tôi điều quan trọng đối với tôi "vì Chúa không nhìn chúng ta theo đám đông, Người nhìn vào khuôn mặt, vào đôi mắt của từng người trong chúng ta. Tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu trừu tượng, tình yêu ấy cụ thể. Chúa nhìn tôi một cách cá nhân". Và "để cho Chúa gặp chúng ta có nghĩa là để cho Chúa yêu thương chúng ta".

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page