Các Giám Mục Guatemala

khích lệ tín hữu rao truyền Tin Mừng

 

Các Giám Mục Guatemala khích lệ tín hữu rao truyền Tin Mừng.

Thành Phố Guatemala (SD 9-08-2013) - Trong thư mục vụ công bố nhân Năm Ðức Tin các Giám Mục Guatemala khích lệ tín hữu ý thức được sự cấp thiết phải loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người chưa biết Chúa mà không có thành kiến hay óc phe phái.

Trong thư các Giám Mục khẳng định rằng tín hữu không tin cho chính mính, để có thể là tín hữu cần phải thông truyền, phố biến và làm chứng niềm vui của đức tin. Năm Ðức Tin không phải là năm tưởng niệm, nhưng là một thời gian canh tân, lấy đà tạo dựng để dấn thân rao truyền Tin Mừng trong các tình trạng mới của thế giới ngày nay. Việc thông truyền đức tin là phần của cuộc sống Kitô. Trong xã hội và nền văn hóa ngày nay có ba lãnh vực cần phải gieo vãi và thông truyền đức tin và để cho quyền năng biến đổi của Tin Mừng hoạt động: đó là gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn.

Tiếp tục thư mục vụ các Giám Mục Guatemala nhấn mạnh rằng các tương quan nhân bản không chỉ được xây dựng trên công lý và sự bình đẳng, mà cũng được ghi dấu bởi sự nhưng không thúc đẩy tình liên đới và sự hòa giải. Các Giám Mục cũng ôn lại lịch sử truyền giáo tại Guatemala từ các nạn bạo lực của thời thuộc địa, tới chứng tá của những người bênh vực các thổ dân, từ các xung đột vũ trang thời nay tới các hy sinh của biết bao nhiêu thừa sai nam nữ bị sát hại vì bênh vực phẩm giá và sự tự do, từ các công tác bác ái trợ giúp xã hội giáo dục do Giáo Hội điều khiển cho tới các thách đố của xã hội ngày nay muốn loại bỏ Thiên Chúa và tầm thường hóa đức tin. Các Giám Mục mời gọi tín hữu chú ý tới các năng động văn hóa ngăn cản con người đặt ra các vấn nạn nền tảng của cuộc sống, và biến họ thành nạn nhân của các quan niệm phiếm diện hời hợt giản lược vào các lợi nhuận cá nhân. Việc khước từ một quy chiếu luân lý đạo đức đại đồng trong tất cả mọi bình diện xã hội được diễn tả ra trong sự gian tham hối lộ, giải tán cơ chế gia đình, không tôn trọng sự sống, gạt bỏ ngoài lề và bất bình đẳng xã hội.

Các Giám Mục cũng tố cáo nạn các hình thái tôn giáo lan tràn lèo lái con người và làm thương mại tôn giáo. Sau cùng các Giám Mục mời gọi hàng giáo sĩ tu sĩ canh tân việc gặp gỡ Chúa Giêsu để loại trừ sự vô cảm, lối sống sang trọng và các tư tưởng mục vụ thần học mau tàn phai, và đẩy mạnh việc thông truyền Lời Chúa và lời cầu nguyện. Các Giám Mục cũng khuyến khích giáo dân lãnh trách nhiệm trong gia đình, tại nơi làm việc, chia sẻ các sinh hoạt xã hội khác nhau và làm chứng cho Chúa Kitô. (SD 9-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page