Ðức cha tân cử Anphongso Nguyễn Hữu Long

tới Giáo phận Hưng Hóa

 

Ðức cha tân cử Anphongso Nguyễn Hữu Long tới Giáo phận Hưng Hóa.

Hưng Hóa, Việt Nam (GP. Hưng Hóa 10-07-2013) - Vào 17h ngày 10 tháng 7 năm 2013, tại Tòa giám mục Giáo phận Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Ðức tân Giám mục phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long đặt chân đến Giáo phận Hưng Hóa trong cương vị mới.

Ðón Ðức cha Anphongsô, ngoài Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa, có Cha Phêrô Phùng Văn Tôn - Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa, Cha Antôn Nguyễn Gia Nhang - đại diện Giám mục vùng Phú Thọ, quí cha Quản hạt, quí cha trong Hạt Sơn Tây và Hòa Bình, các chủng sinh, các Dì dòng Mến Thánh Giá và đại diện giáo dân giáo xứ Sơn Tây.

Cũng nên biết, Ðức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Hiệu Tòa Gumi di Bizacena, từ ngày 15 tháng 6 năm 2013. Ðức Cha Alphongsô sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953. Ngài là linh mục thuộc tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc đại chủng viện Huế.

Cha Phêrô Phùng Văn Tôn - Tổng đại diện đã thay mặt cho linh mục đoàn Giáo phận và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận có lời chúc mừng Ðức tân phụ tá Anphongsô. Cám ơn ngài đã quảng đại chấp thuận làm Giám mục trong chức vụ phụ tá.

Trong lời đáp lễ, Ðức cha phụ tá Anphongsô rất khiêm nhường, vui mừng cám ơn Ðức cha chính Gioan, các cha và giáo dân giáo phận đã cầu nguyện ngài trong những ngày qua và ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho trong cương vị mới. Ngài cũng khẳng định sẽ đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục đương nhiệm.

Sau lời cám ơn, hai đức cha ban phép lành cho cộng đoàn.

 

Lm. Nguyễn Văn Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page