Thông báo về buổi lễ kết thúc

giai đoạn điều tra cấp giáo phận

án phong chân phước cho

Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 

Thông báo về buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Roma (TPN 3-6-2013) - Vào ngày 5 tháng 7 năm 2013, Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, sẽ chủ tọa buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp Giáo phận trong án phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Buổi lễ này sẽ diễn ra lúc 11 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 7 năm 2013 tại Hội trường "Hòa Giải" trong dinh thự Latarano cũng là Tòa Giám quản của giáo phận Roma. Bắt đầu là thánh ca, tiếp đến là đọc biên bản, rồi diễn văn của Ðức Hồng Y Vallini, và lời cám ơn của Ðức Hồng Y Turkson, sau cùng là thánh ca kết thúc.

Trong thư mời tham dự buổi lễ này, Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Ðức Hồng Y Vallini cũng cho biết trước đó, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày thứ sáu, 5 tháng 7 năm 2013, sẽ có thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh Ðường Thánh Antôn Padova của dòng Phanxicô, ở đường Merulana, 124.

Ngoài ra, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày 5 tháng 7 năm 2013, sẽ có buổi giới thiệu cuốn sách của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với tựa đề "Các thư mục vụ - theo vết Công đồng chung Vatican 2"; trình bày các bản sao Thánh Giá của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận; tuyên bố cấp học bổng về đạo lý xã hội của Hội Thánh, để kính nhớ Ðức Cố Hồng Y. Sau cùng là buổi hòa nhạc.

Ngày thứ bẩy, 6 tháng 7 năm 2013, lúc 12 giờ sẽ có buổi tiếp kiến của Ðức Thánh Cha Phanxicô và thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Cầu Thang nơi có mộ của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (Santa Maria della Scala - Piazza S. Maria della Scala, 23).

Thư mời của Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đặc biệt cám các tổ chức ân nhân như: Ngân Quỹ Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận ở Hoa Kỳ; Ngân Quỹ Thánh Mathêu, tưởng niệm Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận ở Vatican, Hiệp Hội các cựu Chủng sinh Huế ở Mỹ, Ngân Quỹ Antica Zecca ở Lucca, Italia, Phong trào Canh tân trong Thánh Linh ở Tampa, Florida, và sau cùng là Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam ở Ðức.

Sau buổi lễ tại Tòa Giám Quản Roma, toàn bộ hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra, được niêm phong và gửi về Bộ Phong Thánh. Tại đây, Bộ sẽ cứu xét giá trị cuộc điều tra đã thực hiện trước khi chỉ định vị Tường trình viên (Relatore) để cùng với vị Thỉnh nguyện viên soạn tập Hồ sơ đúc kết (Positio) và các nhân đức anh hùng của vị Tôi Tớ Chúa. Hồ sơ này sẽ được giao cho 9 vị chuyên gia cố vấn của Bộ cứu xét và cho ý kiến. Nếu mọi giai đoạn của việc cứu xét này là tích cực, Ðức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng và vị Tôi Tớ Chúa được gọi là Ðấng Ðáng Kính.

Giai đoạn kế tiếp và cứu xét phép lạ. Nếu có phép lạ được chứng thực qua các giai đoạn cứu xét của Hội đồng giám định y khoa, Ủy ban thần học và hội đồng Hồng Y, Ðức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận, và việc phong chân phước có thể tiến hành sau đó. (TPN 3-6-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page