Tuyên ngôn Nostra Aetate

về Ðối Thoại giữa Công Giáo

và các tôn giáo ngoài kitô giáo

vẫn giữ nguyên vẹn giá trị

 

Tuyên ngôn Nostra Aetate, về Ðối Thoại giữa Công Giáo và các tôn giáo ngoài kitô giáo, vẫn giữ nguyên vẹn giá trị.

Roma (WHÐ. 16-01-2013) - "Về Tuyên ngôn Nostra Aetate, Giáo Hội sẽ không đặt vấn đề xét lại bởi làm gì có chuyện xét lại Công đồng. Ðó là điều không thể tưởng tượng nổi. Ðức Thánh Cha không thể khước từ quyền giáo huấn của mình".

Ðức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, kiêm Chủ tịch Ủy ban Liên lạc với Do Thái giáo, đã phát biểu như trên khi được Cơ quan thông tin tôn giáo SIR đặt câu hỏi vào hôm trước khi diễn ra Ngày Ðối thoại Do Thái - Kitô giáo được tổ chức trên khắp Italia ngày 17 tháng 01 năm 2013.

Như vậy, vị Hồng y người Thụy Sĩ này đã trả lời một cách rõ ràng trước những "mối quan ngại" liên quan đến cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và các thành viên Huynh đoàn Thánh Piô X.

Ðức hồng y tuyên bố: "Do Thái là anh em của chúng ta. Ðó là những người anh: theo quan điểm của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI về sự hiệp nhất giữa hai Giao ước, chúng ta có mối liên hệ không gì chia cắt được với các tín đồ Do Thái giáo. Ðây chính là quan điểm đặt mọi việc dưới ánh sáng Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II. Trong Giáo hội Công giáo hiện nay, Tuyên ngôn này còn nguyên vẹn giá trị. Chỉ có nhóm theo khuynh hướng Lefebvre là không chấp nhận và cũng chẳng chấp nhận việc đối thoại đại kết, quan hệ với Do Thái giáo và tự do tôn giáo. Ðó lại là những điểm chính trong giáo huấn của Ðức Thánh Cha và nếu một nhóm nào không công nhận Công đồng, không chấp nhận Huấn quyền, thì phải tự hỏi liệu mình có thể được coi là Công giáo hay không. Vấn đề cơ bản là như thế".

Tiếp đó Ðức hồng y Koch đã nhắc lại tuyên bố của cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về phát biểu của Giám mục Fellay (thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X): "Mọi hình thức bài Do Thái đều là hành động phi-Kitô giáo và Giáo hội Công giáo phải đem hết sức đấu tranh với hiện tượng này".

Cũng cần nhắc lại: Tuyên ngôn Nostra Aetate, tức Tuyên ngôn của Công đồng Vatican II về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, được các nghị phụ Công đồng biểu quyết thông qua ngày 15-10-1965 và được Ðức giáo hoàng Phaolô VI ký ban hành và công bố ngày 28 tháng 10 năm 1965, hai tháng trước khi bế mạc Công đồng Vatican II.

 

(Thành Thi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page