Trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

mở chuyên mục mới về Năm Ðức Tin

 

Trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam mở chuyên mục mới về Năm Ðức Tin.

Việt Nam (WHÐ 27/09/2012) - Qua Tông thư Porta Fidei (Cánh cửa đức tin), Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI quyết định mở một Năm Ðức Tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kéo dài đến đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Một trong những mục đích chính của Năm Ðức Tin là củng cố đời sống đức tin của mọi thành phần Dân Chúa. Ðể thực hiện mục tiêu này, Ðức Thánh cha kêu gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới quan tâm học hỏi, đào sâu đức tin dựa trên sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

Còn khoảng hai tuần nữa, Năm Ðức Tin sẽ chính thức khai mạc. Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức Thánh cha, Trang tin của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mở chuyên mục "Năm Ðức Tin" (được đặt ở cột bên phải của trang chính, ngay đầu trang). Bắt đầu từ hôm 27 tháng 09 năm 2012, và mỗi tuần, sẽ giới thiệu những bài viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, trình bày những điểm chính yếu và căn bản trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Những bài viết này không thay thế chính sách Giáo Lý, nhưng chỉ nhằm mục đích giúp cho nội dung giáo lý đến gần với nhiều người hơn.

Ước mong chuyên mục này sẽ mang lại ích lợi cho đời sống đức tin của quý độc giả. Và cũng ước mong được làm bạn đồng hành với các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên trong công việc giảng dạy giáo lý cho nhiều người.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page