Giáo hội Ðài Loan

chuẩn bị Năm Ðức Tin

 

Giáo hội Ðài Loan chuẩn bị Năm Ðức Tin.

Ðài Loan (WHÐ; Agenzia Fides  26/09/2012) - Tổ chức 4 hội nghị chuyên đề, ấn hành các tập sách mỏng, tổ chức thi sáng tác thánh ca về Năm Ðức Tin dành cho các sắc dân bản địa: đó là một số sáng kiến của Giáo hội Ðài Loan chuẩn bị cho Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười năm 2012. Các giám mục Ðài Loan cũng muốn nhấn mạnh rằng con đường hướng tới Năm Ðức Tin nằm trong tiến trình diễn ra Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 50, nên việc chuẩn bị Năm Ðức Tin cũng phải làm nổi bật lòng tôn sùng đặc biệt đối với Thánh Thể.

Hội đồng Giám mục Ðài Loan đã giao cho Ủy ban Phụng tự tổ chức 4 Hội nghị chuyên đề "Chia sẻ Sứ điệp của Năm Ðức Tin" với các chủ đề sau: "Tự sắc Cánh cửa Ðức Tin của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI (ngày 26 tháng 9 năm 2012, do cha Otfried Trần, thư ký Hội đồng Giám mục chủ trì), "Chúa Kitô quy tụ chúng ta để lắng nghe Ngài và được Lời Chúa dưỡng nuôi, để chúng ta trở thành một cộng đoàn tạ ơn" (ngày 23 tháng 10 năm 2012), "Chúa Kitô quy tụ chúng ta để chúng ta được nuôi dưỡng bằng Bánh Sự Sống và củng cố chúng ta để chúng ta thực thi sứ mạng" (ngày 28 tháng 11 năm 2012), "Việc thờ phượng và chuẩn bị" (ngày 26 tháng 12 năm 2012). Ủy ban cũng đã phát hành đến các giáo xứ các tập sách mỏng về phụng vụ khai mạc Năm Ðức Tin.

Vì Ðài Loan có nhiều sắc dân bản địa, nên để khuyến khích mọi người tham gia Năm Ðức Tin, Giáo hội Ðài Loan, thông qua Ủy ban Phụng tự, cũng đã tổ chức một cuộc thi sáng tác thánh ca về Năm Ðức Tin. Từ ngày 6 tháng Mười đến ngày 3 tháng Mười Một năm 2012, có 4 cuộc thi được tổ chức tại các giáo phận Ðài Bắc, Ðài Trung, Cao Hùng và Hoa Liên để chọn ra bài thánh ca hay nhất. Ủy ban Phụng tự cho biết các bài thánh ca dự thi sẽ "sử dụng các chất liệu văn hóa của các sắc dân bản địa để ca ngợi Thiên Chúa".

 

R.V.A.

(Thái Hòa)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page