Cuốn sách thứ ba của Ðức Thánh Cha

sẽ xuất bản trước Giáng Sinh 2012

 

Cuốn sách thứ ba của Ðức Thánh Cha sẽ xuất bản trước Giáng Sinh 2012.

Vatican (SD 21-9-2012) - Cuốn thứ 3 và là cuốn cuối cùng trong bộ sách của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 về Ðức Giêsu Thành Nazareth sẽ được xuất bản trước lễ Giáng Sinh 2012.

Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết hôm 21 tháng 9 năm 2012, Nhà Xuất Bản Vatican và Nhà Xuất Bản Rizzoli của Italia đã ký hợp đồng về việc xuất bản cuốn sách của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng.

Nhà Xuất bản Vatican ủy thác cho nhà xuất bản Rizzoli việc bán tác quyền tác phẩm này trên toàn thế giới.

Tại Italia, cuốn thứ 3 này sẽ được bán tại tất cả các hiệu sách trước lễ Giáng Sinh và mang tên hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli.

Cùng với ấn bản tiếng Ý, Ấn bản tiếng Ðức sẽ được nhà Herder xuất bản, đây là nhà xuất đã từng ấn hành từ trước đến nay các sách của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger.

Ấn bản các tiếng khác đang được tiến hành. Tựa đề chung kết cuốn sách thứ 3 trong bộ sách của Ðức Thánh Cha chưa được công bố.

Cuốn thứ I Bộ sách 3 cuốn của Ðức Thánh Cha: Ðức Giêsu thành Nazareth: từ lúc chịu phép rửa tại sông Giordan đến biến cố hiển dung" được ấn hành vào năm 2007; cuốn thứ hai hồi năm 2011 với tựa đề "Ðức Giêsu thành Nazareth: Từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại". (SD 21-9-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page