Phát hành Bản tin Hiệp Thông

với chủ đề "Chuẩn bị Năm Ðức Tin"

 

Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 72 của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho tháng 9 &10 năm 2012 với chủ đề "Chuẩn bị Năm Ðức Tin".

Việt Nam (WHÐ 08/09/2012) - Lời giới thiệu của bản tin Hiệp Thông số 72, trang 5-6, nói rằng qua Tông thư - Tự sắc Porta Fidei, ngày 11 tháng Mười năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI công bố Năm Ðức Tin 2012 - 2013 của toàn thể Giáo hội. Cụ thể, Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng Mười năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 24 tháng 11 năm 2013.

Tiếp theo Tông thư của Ðức Thánh cha, ngày 6 tháng Giêng năm 2012, lễ Chúa Hiển Linh, Bộ Giáo lý Ðức tin đã phổ biến Bản Hướng dẫn mục vụ cho Năm Ðức Tin. Bản hướng dẫn mời gọi toàn thể Giáo hội Công giáo ở mọi cấp, - cấp Giáo hội hoàn cầu, cấp Hội đồng Giám mục, cấp giáo phận, cấp giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào, - cần có những chương trình cụ thể, theo gợi ý của bản hướng dẫn, để chuẩn bị, cử hành và sống một năm đầy ắp những sự kiện này theo tinh thần Ðức Thánh cha đã gợi lên trong Tự sắc Porta Fidei thiết lập Năm Ðức Tin.

Trong phần chủ đề về Năm Ðức Tin, Hiệp Thông giới thiệu đầy đủ hai văn kiện quan trọng này để làm nền tảng cho các suy tư thần học và thực hành mục vụ trong thời gian chuẩn bị cũng như cho việc cử hành và sống Năm Ðức Tin.

Các bài suy tư về đức tin với các tựa đề như Ðức tin, Ân huệ Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không; Ðức Tin Kitô Giáo: Các Chiều Kích và Ðặc Tính Quy Kitô; Ðức tin và Bí tích; Ðối thoại và thảo luận trong suốt Công đồng Vatican II; Những suy tư về việc cải cách triết học và Fides et Ratio; hay Nhận định vài vấn đề luân lý y-sinh học hiện đại dưới ánh sáng Ðức tin Công giáo hẳn sẽ là những gợi ý súc tích cho việc tìm hiểu đức tin Kitô giáo trong các chiều kích khác nhau của đức tin.

Năm Ðức Tin không chỉ là để mỗi người Kitô hữu đào sâu về mặt tri thức các tín điều của Giáo hội mà trước tiên và trên hết, như các văn kiện, các bài giới thiệu của Ðức Thánh cha cũng như của các Bộ về Năm Ðức Tin cho thấy, để tìm gặp, một cuộc gặp gỡ đích thân và sống động với Ðức Giêsu Kitô, một cuộc gắp gỡ đem lại cho người tín hữu niềm hy vọng, vui mừng và lòng hăng hái làm chứng về sự hiện diện của Người giữa loài người. Và cầu nguyện quả là nơi đặc biệt của sự gặp gỡ này. Hiệp Thông, trong số này, tiếp tục giới thiệu các bài giáo lý của Ðức Thánh cha về cầu nguyện.

Năm nay cũng là năm Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hàn Mặc Tử (1912 - 2012). Trong mục Văn hóa, Gia Kỳ sẽ giới thiệu với chúng ta về "một người công giáo làm thơ và các bài như Ave Maria, Ra đời... của ông đã được nhạc sĩ Hải Linh phổ nhạc, trở thành những bài thánh ca Việt Nam bất hủ". Ðọc Hàn Mặc Tử, người công giáo yêu thơ có thể hiểu được rằng câu thơ càng đẹp, càng đầy chất thơ, càng biểu lộ chiều sâu thăm thẳm hay cao vời vợi của lời kinh hay của bài ca thánh.

Cuối cùng, nhân Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên Xây Dựng Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang được cử hành sáng ngày 15 tháng 08 năm 2012, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Hiệp Thông xin giới thiệu bài của Ủy ban Nghệ thuật Thánh về Ðồ án thiết kế Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ La Vang và Lời giới thiệu Ðồ án của Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Qui Nhơn và Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

R.V.A.

(Gia Kỳ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page