Những quy định về hưởng ân xá

nhân dịp Ðại hội

Thế giới các Gia đình lần thứ VII

 

Những quy định về hưởng ân xá nhân dịp Ðại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VII.

Vatican (VIS, WHÐ 26-05-2012) - Hôm 25 tháng 5 năm 2012, Tòa Ân giải tối cao Tòa Thánh đã ban hành một sắc lệnh ban ân xá cho các tín hữu tham dự Ðại hội Thế giới các gia đình lần thứ VII, được tổ chức tại Milano, Italia, từ 30 tháng Năm đến 3 tháng Sáu năm 2012.

Sắc lệnh giải thích, để giúp các tín hữu chuẩn bị sự kiện này về phương diện thiêng liêng, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI ban ân xá để, "một khi thực sự sám hối và được đức bác ái thúc đẩy, các tín hữu sẽ tận tâm thánh hóa gia đình, theo mẫu gương Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse".

Ơn toàn xá được ban theo các điều kiện thông thường (như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Ðức giáo hoàng) "cho các tín hữu, hoàn toàn từ bỏ tội lỗi, sốt sắng tham gia vào một trong các cử hành tại Ðại hội Thế giới các gia đình, và trong lễ bế mạc trọng thể".

Tuy nhiên tín hữu nào không thể tham dự Ðại hội vẫn có thể được ơn toàn xá với cùng điều kiện nếu, "hiệp thông về mặt thiêng liêng với các tín hữu quy tụ ở Milano bằng cách đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và các kinh nguyện đạo đức khác, kêu xin Lòng Chúa Thương Xót ban cho những ơn nói trên, nhất là khi Ðức Thánh cha ngỏ lời - được truyền đi qua truyền thanh và truyền hình".

Ơn tiểu xá được ban cho tín hữu nào "trong thời gian này, lấy lòng thống hối mà cầu nguyện cho thiện ích của các gia đình, vào bất cứ lúc nào".

Sắc lệnh, do Ðức hồng y Manuel Monteiro de Castro - Chánh án Tòa Ân giải tối cao và Ðức giám mục Gianfranco Girotti, Dòng Phanxicô viện tu - chánh lục sự - ký tên, cũng đề cập đến chủ đề của Ðại hội "Gia Ðình: công việc và ngày lễ" và cho biết Ðại hội sẽ xem xét cách thức dung hòa các nhu cầu của gia đình với nhu cầu làm việc và nghỉ ngơi, nhất là vào ngày Chúa nhật, ngày của Chúa và của con người, của gia đình và của cộng đoàn".

 

R.V.A.

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page