Thông cáo của Tòa Thánh về việc

bất tín nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican

 

Thông cáo của Tòa Thánh về việc bất tín nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican.

Vatican (VIS, WHÐ 26-05-2012) - Chiều 24 tháng 5 năm 2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo liên quan đến Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican (IOR), toàn văn như sau:

"Ngày 24 tháng Năm, các thành viên Hội đồng giám sát của Viện Giáo vụ đã họp phiên thường kỳ. Một trong những đề mục của chương trình nghị sự lại là vấn đề liên quan đến công tác quản trị Viện. Thời gian qua lĩnh vực này ngày càng gây thêm lo ngại cho các thành viên của Hội đồng, và mặc dù chủ tịch IOR là giáo sư Gotti Tedeschi đã nhiều lần được thông báo về những lo ngại này, nhưng tình hình ngày càng thêm xấu đi.

Sau khi thảo luận các vấn đề này, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí với kiến nghị bày tỏ bất tín nhiệm chủ tịch IOR vì đã không thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu liên quan đến Viện. Trên cơ sở này, Hội đồng xin thông báo:

Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng giám sát Viện Giáo vụ, vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng Năm năm 2012, Hội đồng đã thông qua một kiến nghị bất tín nhiệm chủ tịch Gotti Tedeschi và đề nghị chấm dứt nhiệm vụ chủ tịch và thành viên Hội đồng của ông.

Các thành viên rất đau buồn vì những sự kiện dẫn đến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này, nhưng tin rằng hành động này là quan trọng để duy trì sức sống của Viện.

Hội đồng đang hướng về phía trước để tìm kiếm một tân chủ tịch giàu năng lực có thể giúp IOR khôi phục các mối liên hệ hữu hiệu và mở rộng hơn giữa Viện và cộng đồng tài chính, dựa trên việc cùng tôn trọng các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đã được công nhận.

Ngày thứ Sáu, một Ủy ban thuộc Hồng y đoàn sẽ đánh giá những hệ quả có thể phát sinh từ kiến nghị của Hội đồng, đồng thời đưa ra quyết định về những bước đi thích hợp nhất cho tương lai".

 

R.V.A.

(Trọng Nghĩa)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page